• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه با کلید واژگان رجعتی، (پورافکاری، معادلهای، روانپزشکان

است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آن ها استفاده می کند. کر پلین نوعی خاصی از افسردگی را نیز شرح داد که پس از یائسگی در زنها و اواخر بزرگسالی در مردها شروع می شود و بعدا به افسردگی رجعتی معروف شد و از آن به بعد یکی از معادلهای اختلالات خلقی شمرده می شود (پورافکاری ۱۳۷۳).

تعریف افسردگی
معنای لغوی افسردگی در

  پایان نامه رایگان درباره عوامل انگیزشی، مصرف کنندگان، خرید مجدد

دیدگاهتان را بنویسید