منبع تحقیق با موضوع لگوم‌ها، هندوانه، ۲-۲-۲-، اپیدمولوژی

تمام طول سال میزبان این ویروس باشند (لکوک، ۱۹۹۲؛ رندا، ۲۰۰۶). ویروس توسط علف هرز Cuscuta pentagona انتقال نمی‌یابد (استاکیک و نیکالیک، ۱۹۶۶). میزبانهای معمول این ویروس؛ خیار، خربزه، کدوی مسما و هندوانه و برخی لگوم‌ها می‌باشند.

۲-۲-۲- اپیدمولوژی ویروس
ویروس WMV در بیشتر بقولات وحشی (Trifolium spp.) زمستان گذرانی می‌کند

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *