• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع مقاله با موضوع “بیع، نوشتههای، نمودهاند، لایحهای

“بیع معدوم” را جایز
نمی دانند اما فرضی را استثناء می کنند وآن “بیع معدوم به تبع موجود” است .(جعفری لنگرودی، ۱۳۱۲، صفحه ۶۱۱)
حقوقدانان نیز با وجود اینکه در موارد قرار داد پیش فروش ساختمان بحث نمودهاند اما صفحات کمی از نوشتههای آنان به این موضوع اختصاص داده شده است و از اولین قوانین در این خصوص می توان به لایحهای به منظور حمایت

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع پاشش، K....................................................................22، ۳-۳، ԑ

پاسخی بگذارید