• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد کشورهای در حال توسعه

کاروتن میباشند و از لحاظ اسیدهای آمینه ضروری مخصوصا لیزین که کمبود آن در غلات وجود دارد غنی هستند (سینگ و همکاران، ۱۹۸۲)۲. طبق مطالعات انجام شده ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غلات میتواند سوء تغذیه و کمبود اسیدهای آمینه را برطرف کند. در کشورهای در حال توسعه تقریبا یک چهارم نیاز پروتئینی توسط حبوبات تامین میشود و عدس با دارا

  پایان نامه با کلید واژگان مهارتهای اجتماعی

پاسخی بگذارید