دسته‌بندی نشده

پیشگیری از جرایم منافی عفت ( جرم جنسی -روابط جنسی نامشروع)

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. انسان به عنوان موجودی اجتماعی بلافاصله پس از تولد و حتی قبل از آن نیز تحت تاثیر محیط اجتماعی قرار دارد و شخصیتش در تعامل با محیط […]

Learn More

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – رشته حقوق -گرایش : جزا و جرم شناسی

  ​چکیده ۱فصل اول: کلیات پژوهش ۲۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- بیان مسئله ۳۱-۳- سوال های تحقیق ۵۱-۳-۱- سوال اصلی ۵۱-۳-۲-سوالات فرعی ۶۱-۴- فرضیات تحقیق ۶۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۶۱-۴-۲- فرضیه فرعی ۶۱-۵- پیشینه تحقیق ۷۱-۶-اهداف ۱۱۱-۷- روش تحقیق ۱۱۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش ۱۲فصل دوم: ادبیات موضوع ۱۴۲-۱-سیاست جنایی ۱۵۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی ۱۵۲-۱-۱-۱-معنای لغوی ۱۵۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۱۶۲-۱-۱-۲-۱- […]

Learn More

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

    ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و […]

Learn More

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

  ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکاح موفق تأمین کننده سلامتی و نشاط روحی زن […]

Learn More

پایان نامه معماری- کودک : بازی و خلاقیت

یکی از عمده ترین و رایج ترین راه های  انتقال تجربه و سرگرمی ، هنر قصه گویی و گوش سپردن به قصه است. قدمت قصه به روزگاری بر می گردد که انسان برای ایجاد ارتباط با همنوعان خود از زبان  استفاده نمود. (از این رو هیچ ملت و قومی را در تاریخ نمی تواند یافت […]

Learn More

دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

انسان از بدو تکامل، شروع به بنیان نهادن تمدن نمود و در طول این روند تکامل متناسب با هر نیازی برای آن ابزاری طراحی کرده و ساخته است. یکی از این نیازها ساختمان بوده که در روند تکامل بشر و ایجاد دانش در این زمینه، معمار طراحی آنرا متناسب با نیازهای استفاده کنندگان در طراحی […]

Learn More