• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع افسرده خویی، تصمیم گیری، عزت نفس

باشد:
– بی اشتهایی یا پرخوری
– بی خوابی یا پرخوابی
– انرژی کم یا خستگی
– عزت نفس پایین
– نقصان تمرکز و داشتن شکل در تصمیم گیری
– احساس ناامیدی
در طول دوره های MDD شخص هرگز به حالت عملکرد قبلی باز نمی گردد بلکه به یک حالت افسرده خویی که تحت عنوان افسردگی مضاعف نامیده می شود باز می گردد. افسردگی مضاعف با آسیب های شدید در

  مقاله درمورد دریاچه ارومیه، بهره بردار

پاسخی بگذارید