• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی

رهم به بررسی نقش شکست ها و موفقیت های محیطی در خودارزیابی آزمودنی ها می پردازد.

بیان مساله
در دو دهه اخیر افسردگی جای تشویش و اضطراب را که در دو دهه بعد از جنگ بین الملل دوم به عنوان مهمترین عارضه روانی تلقی می شد گرفته است و اینک رایج ترین ناراحتی روانی افراد بالغ را تشکیل میدهد( کلارک ، ۲۰۰۰۹). این اختلال بخش عمده ای

  دانلود پایان نامه درمورد سازمان بهداشت جهانی

پاسخی بگذارید