منبع تحقیق با موضوع موزائیک، هندوانه، -۲، هندوانه-۱

۱۹۷۴؛ کریستی و ادواردسون، ۱۹۷۷؛ پورسیفول و هیبت، ۱۹۷۹). بطوریکه شباهت اسید نوکلئیکی بین این سویه‌های گروه ۱ با ۲ دیده نشد (ساما، ۱۹۸۲). امروزه ویروس موزائیک هندوانه -۲ وب و اسکوت به عنوان ویروس موزائیک هندوانه شناخته می‌شود. و ویروس موزائیک هندوانه-۱ به عنوان یک نژاد (تیپ W) ویروس لکه حلقوی پاپایا نامیده می‌شود.
ویروس WMV از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *