منبع تحقیق با موضوع (دمسکی، سامنر،، ۱۹۷۹).، می‌رود

Star Shape, Blackboard, Box - Container, Banner - Sign, Business

انتقال دهد. شتههای M. persicae، A. craccivora، A.citricola و A. gossypiiبه مدت ۱۰ تا۶۰ ثانیه ویروس را کسب کرده و به مدت یک ساعت قادر به انتقال آن به گیاه سالم هستند (آدلرز، ۱۹۷۴). ویروس در انتقال شیره خام هر ۲ تا ۴ هفته حفظ می‌شود اما پس از ۴ سال توانایی انتقال ویروس توسط شته از بین می‌رود (دمسکی و سامنر، ۱۹۷۹). ویروس هنگامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *