منابع مقاله با موضوع فضاهای شهری، توسعه شهر

Many sketches and gear shaped objects on white paper representing a business strategy

بحث قرار می گیرد.
در همین راستا این پایاننامه در ۵ فصل به شرح زیر طبقهبندی و تدوین گردیده است:
۱- کلیات
۱-۲ طرح موضوع
به دلیل توسعه شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها و به تبع آن افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، نیاز به مسکن به عنوان یک امر اساسی افزایش یافته است. کمبود فضاهای شهری و استفاده بهینه از فضای موجود شهر نیز مزید بر علت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *