• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

غذایی نیز ماده مهمی محسوب می شود. در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب میشود از سه جنبه در خور توجه است، نخست آنکه مصرف بستنی که در حقیقت یک نوع شیرینی خنک می باشد، عموما در فصل تابستان صورت می گیرد که خطر ابتلاء آلودگی مواد غذایی در این فصل بیشتر است. (دوگلاس، ۲۰۰۸ )
دوماً مصرف بستنی در بین همه مردم خصوصا

  منابع مقاله با موضوع "بیع، نوشتههای، نمودهاند، لایحهای

پاسخی بگذارید