28
نوامبر
اتفاق افتاده و حدود دو قرن از پیدایش آن می‌گذرد و در طی این دو قرن فراز و نشیب‌های فراوانی فراروی این حرکت بوده و با ضعف و قوت‌های همراه شده است، در برخی از مقاطع زمانی پیروزی‌های عظیمی نصیب آن گشته و گاه نیز در برخی مناطق ناکام مانده و یا با شکست روبه رو بوده است. در این پویه، جریان‌های فکری، فقهی،کلامی و...
28
نوامبر
............................................. 32 2-2:بررسی پیشینه‌ی نظریات کلان روابط بینالملل ........................................................................ 33 2-3: چارچوب تحلیلی نظریه سازهانگاری ......................................................................................... 35 2 ـ 4: سازه انگاری و تحولات جهان عرب.............................................................................................41 فصل سوم : تاریخچه بیداری اسلامی 3-1: مقدمه ........................................................................................................................................... 43 3-2:پیشینه بیداری اسلامی................................................................................................................. 45 3-3: تاریخچه شکلگیری جنبش‌های اسلامی .................................................................................. 47 3 ـ 4: اهداف مشترک جنبش‌های اسلامی............................................................................................49 3-5: گرایش و دوره‌های تاریخی جنبش‌های اسلامی ......................................................................... 51 3-5-1:گرایش تمدنگرا-غربگرا...........................................................................................................
28
نوامبر
این جوانان غیر وابسته به گروه‌های خاص بودند که آزادی، احترام، عدالت، مبارزه با فساد، استبداد و غیره را خواستار شدند و آن‌ها بودند که فعالیت‌ها را در تونس، مصر، لیبی و غیره آغاز کردند. این یعنی جنبش‌ها و احزاب اخوان‌المسلمین ابتدا مواضع نداشتند، اما این گروه‌ها به دلیل تقابل سال‌ها با استبداد نظام‌های حاکم و افدامات سرکوبگر آنان از موقعیت مردمی خوبی برخوردارند، و...
28
نوامبر
سیاسی دستگاه حاکمه در لیبی و اتخاذ رویکرد دیکتاتوری و موروثی در انتقال قدرت برای مردم، نابرابری اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت. عوامل مذکور سبب بیداری اسلامی در لیبی شد، چرا که قذافی تبدیل به یک مهره پیاده نظام برای غرب و رژیم صهیونستی در منطقه شمال آفریقا شده بود. همچنین روابط پیچیده با ایتالیا و انگلستان، سرکوب مردم مسلمان لیبی، دست...
28
نوامبر
مساجد را از کنترل امام آن‌ها که متهم به موعظه کفر و بدعت و مخدوش کردن پیام اسلام از نظر شخص قذافی گردیده بود، آزاد کنند. همچنین اصول سوسیالیستی کتاب سبز علیه مالکیت خصوصی با مخالفت علما مواجه شد. در جریان رویارویی‌های بعدی قذافی مشروعیت علما و تفاسیر فقهی آن‌ها را مورد حمله قرار داد. قذافی با ایجاد یک دولت اسلامی مخالفت ورزید و دین...
28
نوامبر
می‌کنند. (Salak, 2005) لیبی به طور سنّتی به سه منطقه اصلی به نام‌های "اقلیم طرابلس"، "فزّان" و "بَرقه" بخش می‌شود که این سه منطقه در زبان‌های غربی به ترتیب Tripolitania و Fezzan و Cyrenaica نامیده می‌شوند. پیرامون ?? درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی‌آب و علف پوشانده است. مناطق نسبتاًَ سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته‌ است. هیچ رودخانه دائمی...
28
نوامبر
از جامعه مصر را بسیج و به سمت هدف مطلوب، یعنی خلاصی از رژیم مبارک و سپس، مراحل آتی خیزش سوق دهد. (پورسعید، 1392: 275) قدرت‌گیری اخوان در پی تحولات اخیر مصر، معلول تلاش‌ها و سازماندهی‌های خستگیناپذیر این جنبش در سال‌های قبل است. اخوان در طول این سال‌ها، با برنامه‌ریزی مستمر توانست در لایه‌های مختلف طبقات جامعه مصر نفوذ و به نشر تعالیم و اعتقادات...
28
نوامبر
و دولتی شدید از عوامل وقوع انقلاب در مصر بوده است. در مصر چهل درصد از جمعیت با درآمد روزانه کمتر از دو دولار روزگار می‌گذرانند. اما در میان عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این تحولات در مصر، آنچه مهم‌تر از همه می‌باشد، بحث اسلام‌گرایی می‌باشد. مصر اولین کشور اسلامی بود که با جهان غرب مواجه شد و نسبت به رواج اندیشه غربی واکنش نشان داد...
28
نوامبر
داشته و 39 مسؤل بلندپایه یا تجار نزدیک به جمال مبارک هر کدام بیش از یک میلیارد دلار ثروت اندوختند. (Goldstone, 2011) ثروت اندوزی، ارتشا و بهره گیری از رانت‌های حکومتی از جمله ویژگی‌های نمایان حکومت مبارک بود. گذشته از ویژگی‌های سیاسی فوق، اوضاع اقتصادی اجتماعی مصر نیز چالش‌های این کشور را پیچیده‌تر می‌کرد. بدون شک، رشد سریع جمعیت در سال‌های اخیر که وجود 45...