5
دسامبر
پیچشی..................................................................................................................................................................۲۵ شکل ۴-۱- شماتیک انژکتور پیچشی با مشخص کردن
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
خورشیدی تابیده شده به سطح این سلول ابتدایی به الکتریسیته تبدیل می‌شد. با وجود این، سلول‌های سلنیومی سرانجام در نورسنج‌های عکاسی به طور وسیعی بکار گرفته شد. در سال ۱۸۸۷، هنرین هرتز در طی مطالعات خود متوجه شد که نور ماوراء بنفش حداقل ولتاژ لازم برای ایجاد جرقه برای پرش بین دو الکترود فلزی را تغییر می دهد. فهم کامل و مفصلتر از
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
عناوین دیگری چون "تعهد در بیع" ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی جای دادهاند که در زبان عرف معاملات و در بنگاههای مسکن همان"قولنامه" می باشد. از طرفی انعقاد این قرارداد به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود باشد نیز از نظر نظام حقوقی ایران بلااشکال خواهد بود. با اوضاف بیان شده در خصوص "پیشفروش ساختمان" و پیشینه موجود بازهم خلعهای فقهی و
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
۱ ۱-۱ مقدمه یکی از نیاز های اساسی هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصول گرم سال میباشد.استفاده از سیستم هایی با هزینه نصب و راهبری پایین و مصرف انرژی کم و ارزان قیمت از جمله خواسته های اولیه کلیه استفاده کنندگان سیستم های تهویه مطبوع می باشد که سازندگان بزرگ این صنعت با استفاده از فن آوری
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
Ts=1. ۷۷ شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۸ شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، د) sec Ts=5. ۷۸ شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۲ شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۳ شکل
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
غذایی نیز ماده مهمی محسوب می شود. در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب میشود از سه جنبه در خور توجه است، نخست آنکه مصرف بستنی که در حقیقت یک نوع شیرینی خنک می باشد، عموما در فصل تابستان صورت می گیرد که خطر ابتلاء آلودگی مواد غذایی در این فصل بیشتر است. (دوگلاس، ۲۰۰۸ ) دوماً مصرف بستنی در بین...
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
کاهش انرژی - احساس بی ارزشی یا گناه بی مورد - افکار متناوب مرگ - کاهش توانایی تفکر یا تمرکز وقوع این علائم باید منجر به تغییر در عملکرد قبلی فرد که ناشی از شرایط پزشکی نباشد گردد و باید عملکرد روزانه بیمار را مختل کند. اختلال افسرده خویی۱۸ شکل خفیف و فرض افسردگی است. باید دو یا چند نشانه از نشانه های زیر را...
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
مناطقی با شرایط مدیترانهای و همچنین در نواحی کوهپایهای جنوبغربی آسیا سازگار شده است (کوچکی و بنایان، ۱۳۷۵). اصلاح کنندگان نباتات که در جهت دستیابی به تنوع ژنتیکی موجود در کلکسیون ژرمپلاسم۷ فعالیت میکنند، نیاز به داشتن اطلاعاتی در مورد میزان تنوع دارند. عملیات اصلاحی در عدس در مقایسه با سایر محصولات مهم زراعی از قدمت کمتری
دسته‌بندی نشده
5
دسامبر
چوپرا ۷۱ شکل (۴-۹): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، الف) sec Ts=0.1. ۷۲ شکل (۴-۹): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ب) sec Ts=1. ۷۲ شکل (۴-۹): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۳ شکل (۴-۱۰): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، الف) sec Ts=0.1. ۷۳ شکل (۴-۱۰):
دسته‌بندی نشده