13
آگوست
غیرفعال
یکی از شرایط اعتبار اسناد تجاری و معاملات آنها، قصد و رضای طرفین است این اسناد به مثابه هر عقد یا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند محقق می‏شوند. ۱ آن چیز مهر یا امضای امضاکننده است چنانچه امضاکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‏اعتباری امضا و...
13
آگوست
غیرفعال
ماده ۲۴۹ ق.ت.که به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون در مورد متعهدین برات، سفته و چک اجرا می‏شود علاوه برتصریح به اصل مشئولیت تضامنی امضاکنندگان، به تعهد مستقل هر امضاکننده در برابر ذینفع اشاره دارد. به موجب قسمتی از ماده مذکور، برات‏دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه...
13
آگوست
غیرفعال
اهلیت در لغت به معنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری است. در اصطلاح حقوقی اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای حق و تکلیف. اهلیت بر دو قسم است: یکی اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحاً اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا تملک گفته می‌شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن به عنوان اهلیت استیفا...
13
آگوست
غیرفعال
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات،...
13
آگوست
غیرفعال
    همانگونه که گفتیم معمولا امضاکنندگان متعددی در سند تجاری مداخله نموده و تحت شرایطی مسئولیت پرداخت را بر عهده می‏گیرند. بر مبنای اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید مستقل و بی‏ارتباط با امضائات دیگر در نظر گرفته شود. صحت یا بطلان هر یک ار امضاهای مندرج در سند نباید به مورد امضاهای دیگر تسری پیدا کند و آثار و وضعیت حقوقی آن را...
12
آگوست
غیرفعال
  چکیده: ۱فصل نخست: کلیات تحقیق ۲۱-۱-مقدمه: ۱۱-۲-بیان مسئله: ۲۱-۳-پیشینه تحقیق : ۴۱-۴-فرضیه‌ها: ۷۱-۵-اهداف تحقیق : ۷۱-۶-روش تحقیق: ۷فصل دوم : صلاحیت و انواع آن ۹۲-۱- مفهوم: صلاحیت ۱۰۲-۲- انواع صلاحیت محاکم کیفری ۱۰۲-۲-۱-صلاحیت ذاتی ۱۰۲-۲-۱-۱- ضوابط صلاحیت ذاتی ۱۱۲-۲-۱-۲-جهات صلاحیت ذاتی ۱۲۲-۲-۱-۳-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی ۱۴۲-۳- تشخیص و احراز صلاحیت ۱۴۲-۳-۱-صلاحیت محلی ۱۵۲-۳-۱-۱-معیار های صلاحیت محلی ۱۶۲-۳-۱-۲-دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی...