9
آگوست
غیرفعال
از زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزهدیده شناسی ایجاد شد و به ویژه پس از ظهور بزهدیده‌شناسی حمایتی و رواج این تفکر در کشورهای مختلف، قانونگذاران و نظریه پردازان ناگزیر از مدنظر قرار دادن بزهدیده در مطالعات و اعمال خود شدند. چنان که این اندیشه به یکی از ارکان اصلی عدالت ترمیمی بزهدیده تبدیل شده است. برای مثال،...
8
آگوست
غیرفعال
پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. انسان به عنوان موجودی اجتماعی بلافاصله پس از تولد و حتی قبل از آن نیز تحت تاثیر محیط اجتماعی قرار دارد و شخصیتش در تعامل با محیط اجتماعی پیرامون وی شکل می گیرد. این محیط اجتماعی متشکل...
8
آگوست
غیرفعال
  ​چکیده ۱فصل اول: کلیات پژوهش ۲۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- بیان مسئله ۳۱-۳- سوال های تحقیق ۵۱-۳-۱- سوال اصلی ۵۱-۳-۲-سوالات فرعی ۶۱-۴- فرضیات تحقیق ۶۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۶۱-۴-۲- فرضیه فرعی ۶۱-۵- پیشینه تحقیق ۷۱-۶-اهداف ۱۱۱-۷- روش تحقیق ۱۱۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش ۱۲فصل دوم: ادبیات موضوع ۱۴۲-۱-سیاست جنایی ۱۵۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی ۱۵۲-۱-۱-۱-معنای لغوی ۱۵۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۱۶۲-۱-۱-۲-۱- تعریف مضیق ۱۶۲-۱-۱-۲-۲-تعریف موسع ۱۸۲-۱-۲- انواع سیاست جنایی ۱۹۲-۱-۲-۱-سیاست جنایی...
8
آگوست
غیرفعال
    ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف...
8
آگوست
غیرفعال
  ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکاح موفق تأمین کننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش...
1
آگوست
غیرفعال
یکی از عمده ترین و رایج ترین راه های  انتقال تجربه و سرگرمی ، هنر قصه گویی و گوش سپردن به قصه است. قدمت قصه به روزگاری بر می گردد که انسان برای ایجاد ارتباط با همنوعان خود از زبان  استفاده نمود. (از این رو هیچ ملت و قومی را در تاریخ نمی تواند یافت که دارای قصه نباشد . این مساله اهمیت قصه گویی...
1
آگوست
غیرفعال
انسان از بدو تکامل، شروع به بنیان نهادن تمدن نمود و در طول این روند تکامل متناسب با هر نیازی برای آن ابزاری طراحی کرده و ساخته است. یکی از این نیازها ساختمان بوده که در روند تکامل بشر و ایجاد دانش در این زمینه، معمار طراحی آنرا متناسب با نیازهای استفاده کنندگان در طراحی اش تامین می نموده. در طراحی معماری، سلایق، علایق، عملکرد...