5
دسامبر
انتقال دهد. شتههای M. persicae، A. craccivora، A.citricola و A. gossypiiبه مدت ۱۰ تا۶۰ ثانیه ویروس را کسب کرده و به مدت یک ساعت قادر به انتقال آن به گیاه سالم هستند (آدلرز، ۱۹۷۴). ویروس در انتقال شیره خام هر ۲ تا ۴ هفته حفظ می‌شود اما پس از ۴ سال توانایی انتقال ویروس توسط شته از بین می‌رود (دمسکی و سامنر، ۱۹۷۹). ویروس هنگامی
5
دسامبر
قوانین اساسی سلولهای خورشیدی در سال ۱۹۰۵ توسط Einstein و در سال ۱۹۳۰ توسط Schottky بوجود آمد. سلولهای خورشیدی از اواسط ۱۹۵۰ موجود بود. اولین سلول خورشیدی سیلیکونی با راندمان حدود ۶% با نور مستقیم توسط Daryl Chapin،Gerald Pearson و Calvin Fuller در سال ۱۹۵۴ بوجود آمد که ابتدا برای کاربردهای ماهوارههای فضایی مورد استفاده قرار
5
دسامبر
باشد: - بی اشتهایی یا پرخوری - بی خوابی یا پرخوابی - انرژی کم یا خستگی - عزت نفس پایین - نقصان تمرکز و داشتن شکل در تصمیم گیری - احساس ناامیدی در طول دوره های MDD شخص هرگز به حالت عملکرد قبلی باز نمی گردد بلکه به یک حالت افسرده خویی که تحت عنوان افسردگی مضاعف نامیده می شود باز می گردد. افسردگی مضاعف...
5
دسامبر
مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ب) sec Ts=1. ۷۴ شکل (۴-۱۰): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۴ شکل (۴-۱۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در فرکانس های مختلف ۷۶ شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، الف) sec Ts=0.1. ۷۷ شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج
5
دسامبر
برخوردار است و فعالیت نسبتا جدیدی است. بهبود در عدس عمدتا بر اساس معرفی مواد انتخاب شده برای سازگاری به نواحی خاصی بوده است. در نتیجه بیشتر ارقام مورد استفاده امروزی بر اثر انتخاب در جمعیتهای نامتجانس بدست آمده و از عملیات هیبریداسیون استفاده نشده است. پیشرفت با استفاده از این روش محدود به تنوع موجود در این تودهها و پیشرفتهای
5
دسامبر
فتوالکتریک توسط نتایج تجربی Millikan اثبات شد. سال ۱۹۱۸ دانشمند لهستانی Czochralski راهی برای رشد سیلیکون تک کریستالی ارائه کرد. سال ۱۹۲۳ Einstein به خاطر تثوری هایش برای توضیح اثر فتوالکتریک جایزه نوبل را کسب کرد. سال ۱۹۵۱ یک سلول تک کریستالی از ژرمانیوم به صورت یک پیوند p – n رشد داده شد. سال ۱۹۵۴ اثر
5
دسامبر
به فکر راهکارهایی جهت کاهش نگرانی ها و افزا یش اعتماد مشتر یان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شتاب گرایش به تجارت الکترونیکی خواهد شدکه هم به سود فروشنده و هم به سود مشتری خواهد بود. زیرا می تواند بر وفاداری و خرید مشتریان تاثیرگذار باشد (سپهری،۱۳۸۵۸۶:). . اعتماد مشتریان به فروشنده از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت فروشندگان
5
دسامبر
خورشیدی تابیده شده به سطح این سلول ابتدایی به الکتریسیته تبدیل می‌شد. با وجود این، سلول‌های سلنیومی سرانجام در نورسنج‌های عکاسی به طور وسیعی بکار گرفته شد. در سال ۱۸۸۷، هنرین هرتز در طی مطالعات خود متوجه شد که نور ماوراء بنفش حداقل ولتاژ لازم برای ایجاد جرقه برای پرش بین دو الکترود فلزی را تغییر می دهد. فهم کامل و مفصلتر از
5
دسامبر
زبان فارسی دلتنگی و پژمرد گی آمده است (عمید ۱۳۶۳). بیماری افسردگی نوعی بیماری عصبی- روانی است که اولین و مهمترین خصوصیت غالب در آن مشخص بودن تغییرات خلق و عاطفه است که با احساس غم همراه است و این احساس غم و اندوه ممکن است از یک حالت خفیف به یک حالت افسردگی فوق العاده شدید نوسان و تغییر یابد (اسکات به نقل از