درجه ­بندی رضایت مشتریان

  ۲-۲۶٫ مدلای شاخص رضایتمندی مشتری در دنیای امروز اندازه گیری رضایتمندی مشتریان اهمیت زیادی پیدا کرده.رضایتمندی مشتری یه احساسه و واسه بهبود اون باید…