بررسی بازی دست فرمون؛ شتاب

فکر می کنیم دیگه وقتشه تا واسه سبک ماشین سواری بازیای ایرونی یه زیر شاخه ساخته و نام اونو «تاکسی رانی» یا «مسافرکشی» بذاریم. بعد از…