20
نوامبر
غیرفعال
وظایف مدیران دفاتر گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید ماده 339: متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یادفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید، هر یک از مراجع یاد شده در بالابایدبلافاصله...
20
نوامبر
غیرفعال
عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی در این مبحث، در گفتار نخست به بررسی نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان خواهیم پرداخت و سپس در مبحث دوم به بررسی عملکرد احزاب و نقش آنها در پارلمان می پردازیم. گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان عوامل گوناگونی بر نمایندگان مجلس تأثیرگذارند که عمدتاً بر دو دسته...
20
نوامبر
غیرفعال
ساختار حمایت قانونی از بعد ملی 3-5-1- اروپا 3-5-1-1- کنوانسیون اختراع اروپا قانون اختراعات اروپا تابع کنوانسیون اختراعات اروپا است. معاهده ای بین همه اعضای اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی دیگر. همراه با سیستم اروپا، قوانین اختراع ملی در اروپا فرصت‌های مضاعفی را برای اظهارنامه‌ی اختراع در سطح ملی ایجاد می‌کند. برخلاف دیگر حوزه های مالکیت فکری مانند قوانین علائم تجاری و کپی رایت،...
20
نوامبر
غیرفعال
4 پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای امروزه برای ایجاد هماهنگی در ثبت اختراع در کشورهای هم‌جوار منطقه سازمان‌هایی ایجاد گردیده است. این سازمان‌ها به مخترعان این امکان را می‌دهد که ثبت اختراع آن‌ها محدودیت سرزمینی نداشته باشد و در کشورهای دیگر نیز مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه عدم مشکلات ناشی از ثبت در هر یک از کشورهای مورد نظر و امکان تکمیل تنها...
20
نوامبر
غیرفعال
دلیل و اقسام آن مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد،...
20
نوامبر
غیرفعال
- ایجاب ملزم در این مبحث مفهوم ایجاب ملزم، مبانی ایجاب ملزم و نظریات پیرامون آن بحث می شود و همچنان این موضوع که قانون افغانستان که ایجاب ملزم را پذیرفته با کدام نظریه می توان آن را توجیه نمود. گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم ایجاب ملزم ایجابی است که به اراده یک جانبه موجب، او را متعهد به عدم عدول از ایجاب...
20
نوامبر
غیرفعال
ـ مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی، اثر و قلمرو تأثیر برائت گفتار اول ـ مفهوم و شرایط برائت الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی 1- مفهوم لغوی برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، خلاص شدن از قرض و در زبان عربی به معنای منشور و اجازه آمده است.[1] 2- مفهوم اصطلاحی در اصطلاح حقوقی " برائت خالی بودن ذمه ی شخص...
20
نوامبر
غیرفعال
آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت   گفتار اول: مراجع اداری      الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین ترکیب این هیأتها که بموجب تبصره 2 لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان به شرح ذیل بوده است، لزوماً اعضا بموجب همان قانون از کادر...
20
نوامبر
غیرفعال
: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی بی شک بدون تبیین ماهیت و چیستی یک نهاد حقوقی نمی‌توان به درک و شناخت صحیحی از آن و آگاهی درستی از احکام و آثار آن رسید. دست یافتن به این شناخت مستلزم تعیین موقعیت دقیق موضوع مورد بحث در بین دسته‌بندی‌های متداوله از نهاد‌های حقوقی و تفکیک آن از سایر نهاد‌های مشابه است. بنابراین برای شناخت...