19
نوامبر
غیرفعال
نیازسنجی آموزشی امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی قلمداد می شود و اهمیت اساسی در بقاء و توسعه سازمان دارد.بدیهی است این فعالیت نیز همانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی است .گام اول در تعیین برنامه ریزی آموزشی و تعیین اولویت بندی در نیازهای آموزشی است که اگر به درستی انجام شود...
19
نوامبر
غیرفعال
مهارت های فرایند تدریس 1- مهارت های پیش از تدریس 2- مهارتهای ضمن تدریس3- مهارت های بعد از تدریس الف- مهارت های پیش از تدریس: در این مبحث، بحث آماده سازی برای کارآموزان را شرح می دهیم. -        آماده سازی برای کارآموزان الف- ایجاد انگیزه و اشتیاق و صبحت در مورد آینده آموزشی این رشته که بسیار در واقع ابهامات اولیه موثر است. و نیز...
19
نوامبر
غیرفعال
- ویژگی های برنامه درسی ادوارد کلارک2002، معتقد است که برنامه­درسی تلفیقی چیزی بیش تر از ترکیب صرف موضوعات درسی است که با سوالاتی مهم­ و گسترده درباره­ی موفقیت دانش­آموز در جامعه و محیط آغاز می­گردد. برنامه درسی تلفیقی یک­ رویکرد آموزشی است؛ که دانش­آموزان را برای یادگیری بلندمدت ­و مادام العمرآماده می کند و بر این باور است که در هدف از تعلیم در...
19
نوامبر
غیرفعال
تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی مروری در ادبیات جو سازمانی نشان می دهد اصطلاح دیگری نیز به نام فرهنگ سازمانی[1] وجود دارد و مطالعاتی در جهت وجوه تمایز بین این دو انجام شده است. جو سازمانی و فرهنگ سازمانی  در معنا وجوه مشترکی دارند. هر دو الزاماً به صورت جمعی مطرح می شوند، و هر دو در طول زمان کوتاه پایدار هستند، ولی فرهنگ...
19
نوامبر
غیرفعال
انواع یادگیری سازمانی آرگریس و شون[1] (1978) بر اساس مطالعات سایرت و مارچ[2]، یادگیری را به دو نوع "تک حلقه‌ای[3]" و "دو حلقه‌ای[4]" تقسیم کردند. اما بین دو نگاه تفاوت وجود دارد. از نظرآرگریس و شون، رفتار عامل انسانی در سازمان ممکن است همیشه عقلانی نباشد به این معنی که هم افراد و هم سازمان‌ها با ایجاد عادت‌های دفاعی[5] در برابر یادگیری مقاومت می کنند...
19
نوامبر
غیرفعال
سلامت روان سلامت روانی که توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به «قابلیت» ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل منطقی تضادهای و تمایلات شخصی تعریف شده (نقل از میر‌صدوقی، 78) ارتباط تنگاتنگی با فرایندهای شناختی دارد. این فرایندهای شناختی، از جمله ارزیابی‌های خود‌کارآمدی، نقش مهمی در آسیب‌های روانی دارند، بدین معنی که تأثیر وقایع و شرایط محیطی...
19
نوامبر
غیرفعال
چهارچوب کلی روشهای مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش : طبقه بندی منابع مختلف تامین اعتبار برای آموزش و پرورش معمولا بر اساس طبقه بندی افراد ذی   نفع از این آموزشها صورت می گیرد.  سه گرو عمده ذی نفع در آموزش و پرورش عبارتند از : دانش آموزان ، کارفرمایان ( بخش خصوصی )،  جامعه ( که دولت نماینده آن است ) در گروه...
19
نوامبر
غیرفعال
1993 ) .   عوامل موثر در شکل گیری هویت 1–1 رشد شناختی : (( رشد شناختی[1])) تاثیر تعیین کننده  ای بر شکل گیری هویت دارد . وقتی که نوجوان به مرحله تفکر عملیات صوری می رسد ، امکان بسیار بهتری به دست می آورد که هویت آتی خود را ترسیم کند و به مسائل آن بیندیشد . تحقیقات گوناگون دراین زمینه مثلا تحقیقات  (واترمن...
19
نوامبر
غیرفعال
اهداف آموزش ضمن خدمت : اهداف آموزش ضمن خدمت می­تواند با توجه به شیوه­های تقسیم­بندی، نوع مخاطب و بهره­بردای و فلسفه اجرایی با یکدیگر متفاوت باشد. میرکمالی به نقل از برخی صاحب­نظران، اهداف آموزش ضمن خدمت را در شش دسته هدفی شامل؛ آشنایی با سیاست­ها و رویه­های سازمان، اصلاح مهارت­های ویژه اصلاح روابط انسانی، حل مسئله، اصلاح روش­های مدیرتی و نظارتی و کارآموزی می­داند  (میرکمالی،...