کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچکان …

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچکان  …

ضمائم وپیوست ها
پرسشنامه شماره یک
پرسشنامه شناسایی انتظارات، خواسته‌ها ونیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی
مشتری گرامی
با توجه به این که پایان‌نامه کارشناسی ارشد اینجانب در رشته مدیریت بازرگانی پیرامون موضوع “کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری‌گرایی در شرکت گلچکان زمانی” در حال انجام می‌باشد و از آنجایی که اولین گام عملی این پژوهش شناسایی انتظارات، خواسته‌ها ونیازهای شما مشتریان عزیز است باید گفت این پژوهش بدون نظر سنجی و مساعدت شما امکان‌پذیر نیست. لذا خواهشمنداست:
۱-کلیه خواسته‌ها و انتظارات و نیازهای خود را در رابطه با محصولات شرکت گلچکان زمانی از لحاظ ویژگی‌های کیفیتی محصول، ویژگی‌های ظاهری محصول، تاثیر آن در بهبود بیماری‌ها، خواص درمانی، طعم و مزه محصول، میزان جایگزینی آن به جای داروهای شیمیایی، نحوه اطلاع‌رسانی و تبلیغات، توزیع و هرگونه انتظاردیگری که از این محصول دارید بیان نمایید
جنسیت: زن ۰ مرد۰ تحصیلات : سن: سابقه خرید محصولات:
ضمیمه شماره یک
پرسشنامه شماره یک
پرسشنامه شناسایی انتظارات، خواسته‌ها و نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی
مدیرمحترم/ کارمند گرامی شرکت گلچکان زمانی
با توجه به این که پایان‌نامه کارشناسی ارشد اینجانب در رشته مدیریت بازرگانی پیرامون موضوع “کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری‌گرایی در شرکت گلچکان زمانی درحال انجام می‌باشد و از آنجایی که اولین گام عملی این پژوهش شناسایی انتظارات، خواسته‌ها و نیازهای مشتریان است باید گفت این پژوهش بدون نظر سنجی و مساعدت شما امکان‌پذیر نیست. لذا خواهشمنداست:
۱-کلیه خواسته‌ها، انتظارات و نیازهای مشتریان را در رابطه با محصولات این شرکت برحسب تجربه‌های ارزشمند خود بیان نمایید.
جنسیت: زن ۰ مرد۰ تحصیلات : سن: سابقه خرید محصولات:
باتشکر از همکاری شما
غیاثی
ضمیمه شماره دو
(پرسشنامه شماره دو)
پرسشنامه تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان
مشتری گرامی
با توجه به این که پایان نامه‌کارشناسی ارشد این جانب در رشته مدیریت بازرگانی پیرامون موضوع “کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری‌گرایی در شرکت گلچکان زمانی” در حال انجام می‌باشد، لذا خواهشمند است در گام دوم این پژوهش ما را یاری نمایید. برای هر کدام از عوامل۲ سوال مطرح شده است:
۱- اهمیت هر یک از نیازهای زیر برای شما چقدر است؟ (در پاسخ به این سوال شما باید مشخص نمایید صرفنظر از وضع موجود در محصولات شرکت گلچکان، میزان اهمیت عوامل برای شما چقدر است اگر چنانچه از دید شما عامل اهمیت زیادی دارد پاسخ خیلی زیاد و چنانچه عامل اهمیت کمی دارد پاسخ خیلی کم را انتخاب نمایید در غیر این صورت پاسخ‌های بین این دو را انتخاب کنید.)
۲- شرکت گلچکان زمانی تا چه حد توانسته است این نیازها را برآورده نماید؟ (در پاسخ به این سوال میزان توجه به این عوامل توسط شرکت گلچکان مدنظر می‌باشد چنانچه این عوامل توسط شرکت گلچکان به نحو خیلی مناسبی پاسخ داده شده است پاسخ خیلی زیاد و چنانچه به نحو خیلی مناسبی پاسخ داده نشده پاسخ خیلی کم را انتخاب نمایید در غیر این صورت پاسخ‌های بین این دو را انتخاب نمایید.)
جنسیت:زن۰ مرد۰ تحصیلات : سن: سابقه استفاده از محصولات شرکت گلچکان:……….سال
باتشکر از همکاری شما
غیاثی
ضمیمه شماره سه

موضوعات عمده عوامل موثر بر رضایت مشتریان شر کت گلچکان زمانی درجه اهمیت ارزیابی سازمان
عملکرد ۱-غلظت بالای محصول
۲- عدم استفاده زیاد از مواد نگهدارنده و شیمیایی و اسانس‌ها در محصولات
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت