پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای

پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای

4 پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای

امروزه برای ایجاد هماهنگی در ثبت اختراع در کشورهای هم‌جوار منطقه سازمان‌هایی ایجاد گردیده است. این سازمان‌ها به مخترعان این امکان را می‌دهد که ثبت اختراع آن‌ها محدودیت سرزمینی نداشته باشد و در کشورهای دیگر نیز مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه عدم مشکلات ناشی از ثبت در هر یک از کشورهای مورد نظر و امکان تکمیل تنها یک اظهارنامه در چندین کشور که منجر به کاهش قابل توجه هزینه ثبت برای مخترع می‌گردد، بیش از پیش کشورها را به ایجاد چنین سازمان‌هایی تشویق نموده است. از جمله این سازمان‌ها، سازمان منطقه ای آفریقا برای حمایت از مالکیت فکری است که ثبت اختراع را به صورت هماهنگ برای کشورهای عضو آفریقایی فراهم می‌نماید. (هاشمی، 1386)

همچنین تاسیس سازمان ثبت اختراع اوراسیا که از 9 کشور بلاروس، مولداوی، فدراسیون روسیه و شش جمهوری مجاور آن تشکیل یافته‌ام دیگری در این جهت است. اداره ثبت اختراع اروپا متشکل از کشورهای اروپایی، ادارات سه‌گانه ثبت (شامل ادارات ثبت آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا) و ادارات سه‌گانه ثبت آسیا (شامل ادارات ثبت کشورهای کره، ژاپن و چین) همگی به دلایل موثر و مثبت بودن این گونه سازمان‌ها تشکیل شده‌اند. به جاست که اداره مالکیت صنعتی ایران نیز با پیوستن به یک سازمان منطقه ای یا پیشنهاد ایجاد چنین سازمانی به کشورهای همسایه، راه را برای استفاده از مزایای یک سازمان ثبت اختراع منطقه ای هموار سازد. (هاشمی، 1386)

edame