پایان نامه معماری- کودک : بازی و خلاقیت

پایان نامه معماری- کودک : بازی و خلاقیت

یکی از عمده ترین و رایج ترین راه های  انتقال تجربه و سرگرمی ، هنر قصه گویی و گوش سپردن به قصه است. قدمت قصه به روزگاری بر می گردد که انسان برای ایجاد ارتباط با همنوعان خود از زبان  استفاده نمود. (از این رو هیچ ملت و قومی را در تاریخ نمی تواند یافت که دارای قصه نباشد . این مساله اهمیت قصه گویی را مشخص می کند). موارد اهمیت قصه را می توان چنین خلاصه کرد :

 1. تحریک حس کنجکاوی وماجراجویی کودک.
 2. سرگرم شدن و یافتن نظم ذهنی منطقی.
 3. کودک به کمک قوه تخیل ، خود را جایگزین یکی از شخصیت های قصه می کند و با دنبال کردن ناکامی ها و پیروزی های او به تلطیف عواطف و احساسات خویش می پردازد و یا شادمانی و لذت را نصیب خود می کند.
 4. رشد نیروی بیان و تکلم ، غنی شدن گنجینه لغات کودک.
 5. افزایش شناخت اجتماعی و آشنا شدن با مسائل زندگی.
 6. یادگیری مفاهیمی چون عدالت،نیکوکاری،راستگویی و …. باتوجه به محتوای قصه.
 7. انس باکتاب وایجادشوق وعلاقه به مطالعه کودک.
 8. عادت به خوب گوش دادن و یافتن تمرکز.
 9. تاثیردرتقلیدوهمانندسازی.
 10. ایجاداعتماد متقابل و روابط صمیمانه میان قصه گو و مخاطب .
 11. حذف فاصله میان قدرت (خواندن ) و قدرت ( درک کردن) در کودک .
 12. افزایش ارتباط باادبیات شفاهی وایجاد فرصت برای تجربه کردن زبان زنده برای کودکان ودرنهایت بایدگفت قصه می تواند میل به خواندن، نوشتن، ایفای نقش و نقاشی کردن را در کودکان ایجاد کند و کودکان با کمک روش هایی که از قصه می آموزند می توانند خود را به نحوی خلاقانه و با دیدی انتقادی ابراز کنند.

edame