پایان نامه رایگان درباره ۱۰-، ، ،

Circular Maze with Arrow - White Background - 3D Rendering

دارند

ردیف
ویژگی
فعال
کیفی
کمی

گسسته
پیوسته

اعتماد
مستقل
۱

وفاداری
وابسته
۲

نیت خرید
وابسته
۳

اعتماد فروشنده
تعدیل گر
۴

۱۰ – ابزار گردآوری داده‌ها
۱۰- ۱ – روش جمع آوری داده های پژوهش
الف – کتابخانه ای : جهت تدوین ادبیات بخشهای نظری مخصوصا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *