پایان نامه رایگان درباره مبانی نظری، تحلیل داده

این پژوهش از آزمون کلوموگرف اسمیر نوف جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها استفاده شده است جهت تحلیل داده های تحقیق و بررسی تاثیر متغییر مستقل بر روی متغییرهای وابسته به طور کلی از نرم افزارهای Spss،،amos Excel استفاده خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *