پایان نامه رایگان درباره (سعیدنیا،۱۳۸۶۴۲:)، ایجادخریداینترنتی، اعتمادمشتری،

Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) - 26.08.2011 All layers used

از مباحث طرح شده، جلب اعتمادمشتری جهت انجام مبادلات از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاری از سازمانها و مشتریان قرار گرفته زیرا برخی محققین معتقدند اعتماد می تواند بر وفاداری و خرید مشتریان تاثیر داشته باشد به همین خاطر تحقیقات زیادی برای حمایت از ایجادخریداینترنتی صورت پذیرفته است (سعیدنیا،۱۳۸۶۴۲:) در این زمینه هر اندازه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *