پایان نامه رایگان درباره تحلیل داده، پرسش نامه

Composite image. Businessman confuse to choose which direction to go. Rear view. Grunge background

۲۵/۰=(۵/۰-۱)?۵/۰=(P-1)?P=q.pمحاسبه خواهد شد. ? هم که نمایانگر دقت برآورد ،یا حداکثر خطاست ، در این فرمول،معادل ۰۵/۰ در نظر گرفته خواهد شد.

۱۲ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
داده های حاصل از توزیع پرسش نامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت .مقیاس اندازه گیری از نوع لیکرت می باشد . در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *