پایان نامه رایگان درباره ، جامعه،، برگزید،

فروش اینترنتی می کنند
حجم نمونه یا همان مجموعه یا گروهی از عناصر یک جمعیت آماری که به هنگام نمونه گیری برای سنجش برگزید می شوند که در واقع همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم داد.

که در آن نمایانگر عدد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *