پایان نامه رایگان با موضوع خود ارزیابی

Businessman offer positive thing (such as profit, benefits, development, CSR) represented by plus sign.

دیده می شود. در این پژوهش خود ارزیابی مثبت ، تعداد امتیازات مثبتی است که هر آزمودنی پس از انجام تکالیف برای خود در نظر می گیرد. و خود ارزیابی منفی ، تعداد امتیازات منفی است که هر آزمودنی بدنبال انجام تکالیف برای خود در نظر می گیرد.
افسردگی: حالت عاطفی مرضی است که با احساس نا امیدی ، بی کفایتی ، گناه ، ترس و بی ارزشی ،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *