پایان نامه رایگان با موضوع آزمودنیهای افسرده، گروه کنترل، خودارزیابی

Time to change concept on blackboard

در مقایسه با گروه موفقیت و گروه کنترل خود تنبیهی بیشتری از خود نشان می دهند.
۳- بین خودارزیابی ( خود تقویتی و خود تنبیهی) آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده تفاوت معنی دار وجود دارد.

تعاریف عملیاتی
بازخوردهای مثبت و منفی محیطی: دادن بازخورد در مورد عملکرد موفق یا عدم موفق آزمودنی های در مواجهه با تکالیف . در این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *