• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع ، این،، کند،، لوینسون

است (گیل و درایت-والت۱۵،۲۰۰۹؛ هاپکو و مولان۱۶،۲۰۰۸؛ لوینسون و همکاران ۱۹۹۹). از اواسط ۱۹۸۰ که توجه روزافزونی به اختلالات ناتوان کننده می شود، تحقیقات زیادی در مورد افسردگی صورت گرفته است. با وجود این، هنوز نیاز به ترسیم خطوط ویژه و چندگانه تحولی که شروع و سیر افسردگی را دنبال می کند، باقی مانده است.

طبقه بندی افسردگی

  مقاله درمورد انرژی خورشیدی

پاسخی بگذارید