پایان نامه با کلید واژگان خود ارزیابی

دیده می شود. در این پژوهش خود ارزیابی مثبت ، تعداد امتیازات مثبتی است که هر آزمودنی پس از انجام تکالیف برای خود در نظر می گیرد. و خود ارزیابی منفی ، تعداد امتیازات منفی است که هر آزمودنی بدنبال انجام تکالیف برای خود در نظر می گیرد.
افسردگی: حالت عاطفی مرضی است که با احساس نا امیدی ، بی کفایتی ، گناه ، ترس و بی ارزشی ،

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *