پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی، آزمودنیهای افسرده، خود ارزیابی، متغیر مستقل

Businessman showing business growth on a chart, hands touch the graph that represents profit rises on a lot more.

:
بررسی اثر بازخوردهای محیطی در خودارزیابی (خود تقویتی و خود تنبیهی ) آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده
اهداف ویژه :
۱) بررسی و مقایسه خودارزیابی آزمودنی های گروههای سه گانه آزمایشی (تقویت، ناکامی،کنترل).
۲) بررسی و مقایسه خود ارزیابی آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل : موفقیتها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *