ویژگی‌های افراد با منبع کنترل بیرونی

اشخاص با منبع کنترل بیرونی از نظر رفتاری و شخصیتی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند.

  • این افراد به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال و آینده باور چندانی ندارند.
  • در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده‌ای نمی‌بینند.
  • احساس فشار روانی در این افراد بیشتر است.
  • افراد بیرونی محیط را تهدیدکننده می‌بینند، یعنی اعتقاد آن‌ها این است که کنترلی بر آن ندارند.
  • از نظر جسمانی نسبت به افراد درونی ضعیف‌ترند، یعنی درونی‌ها به نظر می‌رسد سالم‌تر باشند.
  • بیشتر از درونی‌ها به شانس اعتقاد دارند و در واقع برای افراد زندگی بیشتر نوعی بازی شانس است.
  • موفقیت‌هایشان را به لطف دیگران و یا شانس نسبت می‌دهند.
  • برای قبول مسؤولیت آمادگی کمتری دارند.
  • این افراد به طور کلی حس کنترلی را احساس نمی‌کنند.
  • بیشتر منفعل هستند و احتمال رفتار فعال در آن‌ها کمتر است (همان).