نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها

نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها

یکی از زمان­گیرترین و هزینه­برترین بخشهای ترمیم و بهسازی ساختمانها، شناسایی و قضاوت اولیه و تهیه اطلاعات لازم از سازه موجود جهت تصمیم­گیری بهینه می­باشد که در این مرحله، مطالعه سابقه و مشخصات طرح، اندازه­گیری اعضای سازه (مقاومت میلگردها، بتن و …) و همچنین بررسی کیفیت اجرای تیرها و ستونهای ساختمان و مطالعه گزارشات ژئوتکنیک خاک محل و نقشه­های مشخصات فنی از ضروری­ترین اقدامات لازم است. در این برهه، چنانچه اطلاعات ساختمان مورد نظر و اجزای سازه­ای به قدر کافی در دسترس نباشد، انجام بازدیدهای مکرر از سازه و استفاده از روشهای غیرمخرب مانند چکش اشمیت، روش اولتراسونیک، مغزه­گیری و بسیاری از روشها و آزمایشهای دیگر برای تعیین مقاومت قسمتهای مختلف ساختمان اجتناب­ناپذیر خواهد بود. این در حالیست که هر چقدر اطلاعات موجود از ساختمان و اجزای سازه­ای آن به صورت کامل و دقیق­تر در دسترس باشد، زمان و هزینه لازم برای شناسایی و قضاوت صحیح و بهینه در مورد نحوه ترمیم ساختمان نیز کاهش چشم­گیری خواهد یافت [۲۸].

با بکارگیری تکنولوژی نوین BIM در ساختمان­سازی می­توان با استفاده از نرم­افزارهای مربوطه، کلیه اطلاعات ساختمان، از اطلاعات مربوط به سازه و معماری گرفته تا اطلاعات تاسیساتی و زیرساختی ساختمان را در کنار هم در پرونده­های الکترونیکی گردآوری نمود تا در هنگام لزوم برای ترمیم و بهسازی ساختمان مورد بهره­برداری قرار داد و در واقع بدین طریق می­توان بخش ارزیابی، شناسایی و نمونه­برداری و مطالعه را از پروسه ترمیم و بهسازی ساختمان حذف نمود. چراکه در یک مدل اطلاعاتی از ساختمان (BIM)، کلیه اطلاعات مربوط به تعداد و اندازه اجزای سازه­ای و غیرسازه­ای، مقاومت اجزاء، نوع مصالح بکار رفته با جزئیات، نوع خاک و شرایط آن، شرایط تحلیل و طراحی بطور کامل در فایلهای مرتبط گردآوری شده است. این مجموعه با اطلاعاتی پیشرفته که در حکم یک شناسنامه الکترونیکی برای ساختمان به شمار می­رود، باعث می­شود تا در مواقع بحرانی به عنوان مثال بعد از وقوع زلزله، برای ترمیم ساختمانها کمترین زمانی برای شناسایی ساختمانها صرف نشود و تنها با مراجعه به فایلهای BIM ساختمان در کمتر از چند دقیقه اطلاعات مورد نیاز سازه­ای، معماری و تاسیساتی ساختمان استخراج شده و عملیات ترمیم ساختمانهای آسیب دیده در کمترین زمان ممکن آغاز شود. بدین ترتیب زمان و هزینه انجام عملیات ترمیم و بهسازی در ساختمانها به میزان زیادی کاهش می­یابد که این امر به خصوص در مواقع وقوع بحران امری حیاتی تلقی می­شود .

این را هم حتما بخوانید :
شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکنولوژی پیشرفته BIM با اتکاء بر ویژوالیزیشن[۱] و بصری­سازی اطلاعات ساختمانها در قالب مدلهای گرافیکی سه بعدی و ادغام اطلاعات کیفی و کمی جامع ساختمان و اجزای سازه­ای و تاسیساتی، روشهای ساخت و مصالح بکار رفته در کنار نتایج حاصل از آزمایشات فنی به عنوان یک منبع موثق و پایگاه داده و اطلاعات برای ساختمانها به شمار می­رود که می­تواند با حذف پروسه شناسایی ساختمان به هنگام ترمیم، به میزان زیادی به پیشرفت سریع عملیات ترمیم، تقویت و بهسازی در یک ساختمان و یا شریانهای حیاتی و زیرساختها کمک نماید. شایان ذکر است که فرآیند بصری سازی اطلاعات ساختمان، فرآیند مهمی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان است که در بخشهای بعدی بررسی شده است .

علاوه بر این با استفاده از تکنولوژی نوین BIM می­توان میزان خسارات وارده بر ساختمانها و زمان و میزان هزینه­های لازم برای ترمیم ساختمانها را برآورد نمود. به عنوان مثال می­توان با تهیه فایلهای سه بعدی BIM یک ساختمان، محلهای احتمالی اعضای سازه­ای و غیرسازه­ای را که در اثر زلزله زودتر آسیب می­بینند، مشخص نمود و بدین طریق میزان خسارات وارده، زمان لازم برای ترمیم خسارات و راههای ترمیم این خسارات را پیش­بینی نمود. بکارگیری این قابلیت به خصوص در مورد ساختمانهای با اهمیت بالا و ساختمانهای امنیتی، جهت ارائه تصمیمات بهینه و سریع به هنگام ترمیم و تقویت و یا بروز بحران بسیار مفید می­باشد .

[۱] Visualization​

edame