منبع تحقیق با موضوع ویروسی، جالیز، ۱۹۹۶).، (زیتر،

Businessman hand touching map point, network connection, international meaning, copy space

ویروسی جالیز
در میان بیماریهایی که در مزارع جالیز شیوع دارند، بیماریهای ویروسی ویرانگرتر و کنترل آنها دشوارتر است. شیوع و شدت آنها متفاوت است و به روابط پیچیده بین عوامل بیماریزا، میزبانها، ناقلها، محیط و محلهای وقوع آنها بستگی دارد (زیتر، ۱۹۹۶). در پهنای جهان بیش از ۵۰ ویروس و چهار ویروئید که آلوده‌کننده شماری از اعضای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *