منبع تحقیق با موضوع مدیترانهای، بیمارگر، سویهها، جدایههای

۳d illustration artificial insemination, fertilisation, Injecting sperm into egg cell. Assisted reproductive treatment

اسکوت، ۱۹۶۵).
شناسایی عوامل بیماریزای ویروسی و در صورت امکان شناسایی راهکارهای مناسب به منظور به حداقل رساندن تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت کشت صیفی اهمیت دارد. ویروس WMV به عنوان یک بیمارگر مهم در مناطق مدیترانهای و معتدل شناخته شده است و تنوع بیولوژیکی آن بخوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما تمایز سویهها و جدایههای آن بویژه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *