منبع تحقیق با موضوع فتوولتائیک، مصرف کننده

Rain wet asphalt road, arrows and motion blurred car

هر سیستمی که از این خاصیت استفاده نماید سیستم فتوولتائیک گویند. سیستم های فتوولتائیک مطابق شکل ۲-۱ از بخش های پنل خورشیدی، کنترل توان و مصرف کننده ها تشکیل شده اند]۳۰[.

شکل۲-۱ ساختار بلوکی سیستم فتوولتائیک
این پدیده انرژی پــاک و غیرآالاینده را با توان نسبتاً خوب ارائه می دهد. یکی از ویژگیهای مناسب سیستم های فتوولتائیک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *