منبع تحقیق با موضوع سیتوپلاسمی، اندامک، فرفرهای، کیلودالتون

Arrows down on blackboard.

گیاهی شناخته شده) میباشد (وارد و همکاران، ۱۹۹۱). این گروه تنها گروه شناخته شده ویروسی میباشد که برای تکثیر خود از راهبرد پلی پروتئین استفاده میکنند، این پروتئینها عبارتند از:
۱. اندامک ویژه سیتوپلاسمی و فرفرهای شکل پروتئینی با وزن مولکولی تقریباً ۷۰ کیلودالتون که احتمالاً در همانندسازی RNA دخالت دارد.
۲. اندامک ویژه سیتوپلاسمی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *