• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع توان مکانیکی

اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این روش از گرمای پوسته زمین برای تولید برق استفاده می‌شود. این انرژی یا به صورت گرمای مستقیم استفاده می‌شود یا به توان مکانیکی تبدیل شده، سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. نخستین تلاش‌ها در لاردرلو (ایتالیا) در سال ۱۹۰۴ برای تولید برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی صورت گرفت و از آن زمان

  پایان نامه رایگان با موضوع قرون وسطی

پاسخی بگذارید