• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع تأمین آب شرب

تولیدی جهان از انرژی برق آبی تأمین شده است. از آنجا که ایران از لحاظ جغرافیایی، کشوری خشک و نیمه خشک به شمار میآید، دارای رتبه ٣٨ در بین کشورهای مختلف جهان از لحاظ تولید برق آبی است. وقوع خشکسالی و کاهش شدید بارندگیها از سال ١٣٨۶، کاهش حجم ذخیره آب پشت سدها، ایران را با مشکلات جدی، چه از لحاظ تأمین آب شرب و چه از لحاظ انرژی

  منابع تحقیق دربارهمفهوم دولت، دولت مدرن، حقوق زنان

پاسخی بگذارید