منبع تحقیق با موضوع اندامکهای، BCMV، لولهها، PRSV-W

Elevated View Of Multi Colored Arrows In The Centre Of White Maze

سال ۱۹۷۴ پوتیویروسها را با توجه به نوع اندامکهای ویژه سیتوپلاسمی که در سلولهای آلوده ایجاد میکنند به سه گروه تقسیم کده است:
زیر گروه ۱: باعث تولید اندامکهای لولهای میشوند که بصورت لولهها یا پیچکهایی دیده می‌شوند. مثل BCMV و PRSV-W
زیر گروه ۲: باعث تولید لایه مجتمع میشوند. مثل BYMV
زیر گروه ۳: باعث تولید هر دو نوع اندامک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *