• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع ارشمیدس، درب، کشید.، مربعی

معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد. مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید. گفته می‌شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر

  تحقیق رایگان با موضوعجهان اسلام، حکومت قانون، اتحاد اسلام

پاسخی بگذارید