• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سیستم تهویه مطبوع، شرایط آب و هوایی

مطبوع………………………………………………..۲۰
شکل (۲-۶) شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع از نوع پکیج ۲۴
شکل (۲-۷) شماتیک یک سیستم تهویه اتاقی ۲۵
شکل (۲-۸) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران از نظر شرایط آب و هوایی ۳۱
شکل (۲-۹)اصول کار چیلر تراکمی ۳۵
شکل (۲-۱۰) شماتیک یک چیلر جذبی ۳۷
شکل (۲-۱۱)شکل ظاهری یک مدل چیلر

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴۵، پاشش، سوراخ، ۴۶

پاسخی بگذارید