• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

مقاله درمورد پیموده، ازسیستم، ۲-۱-، ازمدل

ه نتایج حاصل ازمدل با داده های اندازهگیری شده ازسیستم واقعی همپوشانی داشت

۲-۱- مقدمه
انسان با توجه به برخورداری از توانایی خاص (شعور) نسبت به دیگر موجودات زنده از زمان های گذشته راه پیشرفت خود را پیدا و به سرعت پیموده است. با مروری بر تاریخچه روند تکاملی بشر ملاحظه میشود که او همواره سعی نموده با مهار نمودن انواع

  تحقیق رایگان با موضوع ():، غیرلزج، لزج، (۴-۶):

پاسخی بگذارید