مقاله درمورد فتوولتائیک، مصرف کننده

هر سیستمی که از این خاصیت استفاده نماید سیستم فتوولتائیک گویند. سیستم های فتوولتائیک مطابق شکل ۲-۱ از بخش های پنل خورشیدی، کنترل توان و مصرف کننده ها تشکیل شده اند]۳۰[.

شکل۲-۱ ساختار بلوکی سیستم فتوولتائیک
این پدیده انرژی پــاک و غیرآالاینده را با توان نسبتاً خوب ارائه می دهد. یکی از ویژگیهای مناسب سیستم های فتوولتائیک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *