• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

مقاله درمورد انرژی خورشیدی

امروزی بود. این ســلـول از یک ویـفـر نازک سـلنیوم تشـکیـل شده بـود که با یک تـوری از سـیـمهـای خیـلی نازک طـلا و یک ورق حفاظـتی از شـیشه پوشانده شده بود. اما سـلول سـاخت او خـیلی کم راندمان بود. راندمان یک سـلول خورشیدی عبارت از درصدی از انرژی خورشیدی تابیده به سطح آن می‌باشد که به انرژی الکتریکی تبدیل شده باشد. کمتر از ۱% انرژی

  دانلود تحقیق در مورد جمعیتهای، نامتجانس، تودهها، پیشرفتهای

پاسخی بگذارید