مقاله درمورد انرژی تجدیدپذیر، پتانسیل سنجی، انرژی باد

با سرعت متغیر طبقهبندی میگردند]۲۹[.
در ایران، انرژی بادی دومین منبع تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر محسوب میشود. 
بر اساس پروژه پتانسیل سنجی بادی در ایران، پتانسیل بادی قابل استحصال در کشور حدود ١٠٠ گیگاوات است.
۲-۲-۳- انرژی زمینگرمایی
تولید برق با استفاده از منابع انرژی زمین گرمایی با درجه حرارت بالا طی ده سال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *