مفهوم تمایل به استفاده مستمر

مفهوم تمایل به استفاده مستمر

تمایل به استفاده مستمر

اینترنت پدیده ای است که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشمگیری داشته است .این رسانه ی جدید، موجب تغییر رفتارهایی شده است که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد. بررسی فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالابردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد. پذیرش تمایل به خرید اینترنتی و انجام آن، تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با رایانه بستگی دارد(حسنقلی پور و همکاران، 1392، 68).

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های شرکت درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می باشد. یکی از دغدغه های اصلی برای هر شرکتی در استفاده از تاکتیک های بازاریابی برای افزایش فروش و ارتباط دراز مدت با مشتری، بررسی تأثیر این تاکتیک ها بر رفتار مصرف کننده می باشد(صمدی و همکاران، 1388، 206-205). هر کسب و کاری با در نظر گرفتن و درک رفتار مخاطبان، بهتر انجام می گیرد. در معاملات و مبادلات، مطالعه رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان، نگرش خوبی به افراد برای ارتباطات می دهد. بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مخاطبان آغاز می شود. رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد(جلالی گرگانی و مهرانی، 1392، 61).

تمایل به ادامه خرید به طور مستقیم از طریق ویژگی های اثربخش سیستم نظیر سودمندی ادراک شده و رضایت کاربر بر مبنای تجربیات گذشته تعیین می شود(Zheng et al, 2013, 514). مطالعات تجربی بسیاری همچنین نشان دادند که تمایل به ادامه خرید در واقع  عملکردی از رضایت است، که از طریق حوزه ایی که کاربران یا مشتریان سیستم یا محصول را مفید، دارای کیفیت بالا و یا متنوع درک می کنند، تعیین می شود. بنابراین می توان این طور بیان کرد که رضایت به طور مثبت بر تمایل به ادامه خرید کاربراز محصولات یا خدمات توسط کاربر تاثیر می گذارد(Lin et al, 2012, 67). رضایت مشتری نقش مهمی در بازاریابی خدماتی ایفا می کند، زیرا  پیش بین خوبی برای رفتار متعاقب یا تمایل به ادامه خرید محسوب می شود. بسیاری از مطالعات تجربی به دیدگاهی اشاره کرده اند که رضایت مشتری به طور مثبت بر تمایل به ادامه خرید مشتریان تاثیر می گذارد. به این ترتیب، تمایل به خرید خدمات مشابه در مشتریان رضایتمند درمقایسه با مشتریان ناراضی بیشتر است (Zhao et al, 2012, 650).

  • مشتریانی که تعهد ارتباطی بیشتری دارند به احتمال بیشتری خرید را انجام می دهند و تمایل بیشتری برای خرید مجدد دارند(صمدی و همکاران، 1388، 209).
  • تمایل به ادامه خرید در واقع تقویت و استحکام رضایت مشتری یا وفاداری مشتری می باشد. به طور کلی، تمایل به ادامه خرید برای حفظ مشتریان کنونی نسبت به کسب مشتریان جدید کم هزینه تر است(Chen et al, 2012, 934).
  • تمایل به ادامه خرید به تکرار خرید مشتریان رضایتمند در آینده  اشاره دارد(Zhao et al, 2012, 648).
  • تمایل به ادامه خرید به عنوان حوزه ایی تعریف می شود که مشتریان تمایل دارند به خرید یا کاربرد مجدد محصول/ خدمات ادامه دهند(Khairezan Rahmat & kAu, 2013, 358).

edame