طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی- قسمت ۲۷

طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی- قسمت ۲۷

فنی

عملیاتی

اجتماعی

مالی

اخلاقی

بازار

تولید

استراتژی

سیاسی

البته هر سازمان با توجه به ویژگی های خاص خود این معیارها را مشخص می کند.
۴_۳_۳_۶ اجرا
باتوجه به ماهیت و نوع ایده ها، برخی از آنها بلافاصله بعد از انتخاب می توانند با سازو کارهای موجود اجرایی شوند اما برخی دیگر از ایده ها به پروژه تبدیل می شوند و نیازمند تعیین بودجه و امکانات برای اجرایی شدن هستند. لذا بر اساس ساز و کار های موجود در سازمان و با صلاحدید اجراکننده، ایده های منتخب در هر قسمت اولویت بندی و اجرا می شوند.
۴_۴ ممیزی و بروز رسانی سیستم طراحی شده
ممیزی مدل طراحی شده مدیریت ایده ها به سه روش مختلف انجام گرفت، در مرحله اول محقق با تشکیل یک گروه ۲۰۰ نفره در شبکه اجتماعی تلگرام شامل مدیران و مسئولان نظام های ایده یابی و پیشنهادها در سازمانهای دولتی کشور نسبت به نظرخواهی از ایشان در رابطه با این مدل اقدام نمود. این نظرات جمع بندی و دسته بندی گردید. در مرحله بعدی محقق نسبت به نظرخواهی از برخی اساتید دانشگاهی اقدام نمود و نظرات اصلاحی ایشان نیز بر مدل اعمال گردید. در مرحله آخر، مدل طراحی شده برای سیستم مدیریت ایده ها در یکی از شرکتهای دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو که محقق در آنجا بعنوان مشاور از سال ۸۹ همکاری دارد بصورت پایلوت و بصورت مرحله ای و در یک دوره ۶ ماهه اجرا گردید. با توجه به فرصت اندکی که برای ممیزی این مدل وجود داشت تقریبا بررسی و سنجش اجرای سیستم مدیریت ایده ها از طریق آمارهای کمی امکان پذیر نبود. لذا محقق از مسیر ساده تری برای ممیزی این مدل استفاده کرد که همان مصاحبه با مدیران و دست اندرکاران اجرای این مدل در سازمان هدف بود.
۴_۴_۱ مشخصات سازمان هدف
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در سال ۱۳۶۸ تأسیس گردید. رسالت اصلی این شرکت “ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌ها و پروژه های تأمین و انتقال آب و تولید انرژی برق‌آبی شامل نیروگاه های برق آبی و تأسیسات تلمبه ذخیره‌ای و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه‌های مذکور “می باشد. این شرکت دارای بیش از ۷۰۰ پرسنل می باشد که به اجرای فعالیت های ذیل مشغول می باشند:
تهیه، اجرا و توسعه تأسیسات و سازه‌های تولید انرژی برق‌آبی.
تهیه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی در زمینه سازه‌ها و تأسیسات تأمین و انتقال آب و تأسیسات تلمبه‌ذخیره‌ای.
ارائه خدمات مدیریت طرح در زمینه احداث و توسعه تأسیسات مربوط به آب و نیروگاه‌های برق‌آبی، براساس روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری.
تهیه طرح‌های اجرایی متناسب با نیازهای صنعت آب کشور و ارائه آن به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و اعمال نظارت در اجرای این گونه طرح‌ها.
انجام مطالعات امکان‌سنجی برای ایجاد نیروگاه‌های برق‌آبی و ارائه آن به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران.
مشارکت در تهیه استاندارد در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف شرکت و ارائه خدمات مشاوره‌ای در این ارتباط.
اجرای برنامه‌های شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در زمینه حمایت و تقویت ظرفیت‌های پیمانکاری، مشاوره‌ای و ساخت و تولید تجهیزات نیروگاه‌های برق‌آبی و جلب مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و انرژی برق‌آبی
انجام تحقیقات لازم و همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت از جمله روش‌های جدید علمی و فنی در اجرای تأسیسات و سازه‌های آبی و برق‌آبی. خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرای تأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق‌آبی به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات. انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح برای مقاصد شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ضروری و مرتبط باشد.
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می‌شود. این شرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و منحصراً تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشند. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یکی از زیر مجموعه‌های شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب محسوب شده و کلیه سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.
ارکان اصلی شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران عبارتند از:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. مجمع عمومی
  2. هیئت مدیره و مدیرعامل
  3. بازرس و حسابرس این شرکت از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و بهره‌برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو می‌باشد.

مدیر سایت